blog images

Dev Blog 01.09.2020 ST Nowe umięjętności

Nowe umiejętności:


1. LOTNISKOWCE.


Poziom I


1. Mechanik lotniczy – czas przywracania samolotów zmniejsza się o 5%.

2. Mechanik silników – zwiększa czas działania przyspieszenia o 10%

3. Technik silników – zmniejsza czas przeładowania „Chłodzenia silników” o 20%

4. Specjalista kontroli uszkodzeń – zmniejsza czas przeładowania Grupy naprawczo ratunkowej o 20%.

5. Specjalista patrolu myśliwców – W momencie uruchomienia myśliwców pojawia się jeden dodatkowy myśliwiec. Działa wyłącznie na sprzęt eksploatacyjny.

6. Ekspert patrolowania – zwiększa promień działania myśliwców o 10%.


Poziom II


1. Specjalista bombowców torpedowych – zmniejsza dystans potrzebny do uzbrojenia torped o 10%.

2. Specjalista uzbrojenia torpedowego – zwiększa prędkość torped lotniczych o 5%

3. Ekspert silnikowy – zwiększa prędkość eskadr lotniczych o 2,5% (dotyczy prędkości przelotowej)

4. Specjalista napraw – zwiększa ilość sprzętu eksploatacyjnego Naprawa o 1. Czas działania sprzętu zwiększony jest o 10%.

5. Ekspert dział plot. - zwiększa uszkodzenia od eksplozji o 10%, a także ciągłe uszkodzenia plot. o 10%.

6. Przechwytujący – Czas przed rozpoczęciem ataku myśliwców (sprzętu eksploatacyjnego) na wrogie lotnictwo zmniejszony jest o 80%, czas przygotowania samolotów myśliwskich skrócony jest o 50%. Czas działania sprzętu eksploatacyjnego zmniejszony jest o 25%.


Poziom III

1. Ekspert celowania – czas celowania przyspieszony jest o 7,5%

2. Uzbrojenie przebijające – uszkodzenia od bomb i rakiet PP zwiększone o 5%

3. Pirotechnik – zwiększa szansę wywołania pożaru przez rakiety OB o 2%, a bomby OB o 5%

4. Wytrzymałość – Zwiększa PW każdego samolotu o 25 punktów na tier.

5. Inżynier lotnictwa – uszkodzenia samolotów przez ogień plot. redukowane są o 10%

6. Kierownik lotów – zwiększa sprzętu eksploatacyjnego Myśliwiec patrolowy o 1.


Poziom IV

1. Bombardier – nawigator – zwiększa prędkość przelotową bombowców o 5%

2. Bezwzględny – torpedy zmniejszają ochronę przeciwtorpedową celu o 15%. (dla przykładu pancernik o ochronie torpedowej 45% przy trafieniu będzie miął braną pod uwagę ochronę o wartości 30%).

3. Specjalista walk w zwarciu – zasięg działania baterii dodatkowej zwiększa się o 20%, maksymalny rozrzut pocisków baterii dodatkowej zmniejsza się o 30%.

4. Niewidzialny – wykrywalność okrętu zmniejsza się o 15%, czas przeładowania grupy naprawczo ratunkowej zmniejsza się o 20%, czas powrotu samolotów na lotniskowiec zwiększa się o 50%.

5. Starszy inżynier lotnictwa – zmniejsza uszkodzenia samolotów od ognia plot. o 33%

6. Skupiony – Myśliwce patrolowe atakują tylko eskadry z innych lotniskowców i mogą być zniszczone tylko ogniem plot. Samoloty patrolując nie wykrywają wrogich okrętów. Zasięg działania zwiększa się o N km (wartość podana zostanie później)


2. PANCERNIKI


Poziom I


1. Ładowniczy – czas potrzebny do zmiany załadowanej amunicji zmniejsza się o 50%.

2. Pirotechnik – zwiększa szansę na wywołanie pożaru pociskiem OB o 0,5% - zarówno pocisków dział głównych jak i dodatkowych.

3. Specjalista sprzętu eksploatacyjnego – Zmniejsza czas przeładowania sprzętu eksploatacyjnego (doładowanie przeładowania dział głównych, doładowanie przeładowania torped(!?), samolot zwiadowczy, myśliwiec i obrona plot) o 10%.

4. Specjalista napraw ratunkowych – czas przeładowania Grupy Naprawczo ratunkowej i Grupy naprawczej zmniejszony jest o 5%

5. Strzelec plot. - zwiększa ilość eksplozji w salwie zwiększa się o 1

6. Specjalista utrzymania – ryzyko uszkodzenia modułów zmniejsza się o 30%. Nie eliminuje możliwości zniszczenia wież.


Poziom II


1. Artylerzysta – szybkość obrotu wież zwiększa się o 20%

2. Młocka – penetracja pocisków OB z wszystkich dział zwiększona jest o 25%, szansa na spowodowanie pożaru zmniejszona jest o połowę. Nowa wartość penetracji zaokrąglona jest w dół.

3. Ekspert sprzętu eksploatacyjnego – Czas działania sondy hydroakustycznej, radaru, wytwornicy dymu i doładowania silnika zwiększony jest o 10%.

4. Argusowe oczy – wskaźnik pokazuje ilość celujących z dział do okrętu przeciwników

5. Ekspert treningu plot. - Wzmocnienie sektora priorytetowego zwiększa się o 20%. Jeśli wartość podstawowa sektora priorytetowego to 135% to z tą umiejętnością wartość będzie wynosiła 155%.

6. Czujność – zasięg wykrywania torped zwiększony jest o 25%


Poziom III


1. Przebijanie pancerza – maksymalne uszkodzenia pociskiem PP zwiększone o 5%, czas trwania pożaru i zalania zwiększa się o 40%.

2. Balistyk uzbrojenia dodatkowego – zasięg baterii dodatkowej zwiększony o 20%

3. Adrenalina – czas przeładowania całego uzbrojenia zmniejsza się o 0,2% na każdy 1% utraconego PW. Ciągłe uszkodzenia od ognia plot. zwiększają się o 0,2% na każdy 1% utraconego PW.

4. Ekspert przeżywalności – Czas naprawy modułów, gaszenia pożaru i zwalczania zalania zmniejsza się o 15%

5. Ekspert artylerii plot. - ciągłe uszkodzenia od ognia plot. i od eksplozji zwiększone o 10%

6. Wytrwały – zwiększa ochronę przeciwtorpedową o 10%


Poziom IV


1. Snajper – zmniejsza rozrzut dział baterii głównej o 10% w przypadku gdy nie ma widocznych okrętów w zasięgu wykrywalności.

2. Ekspert uzbrojenia dodatkowego – maksymalny rozrzut dział baterii dodatkowej zmniejszony jest o 35%, gdy ręcznie zaznaczymy cel.

3. Artylerzysta bezpośredni – czas przeładowania baterii głównej i dział baterii dodatkowej zmniejsza się o 10% i, gdy cel znajduje się w zasięgu baterii dodatkowej.

4. Ekspert napraw ratunkowych – zwiększa czas działania Grupy naprawczo ratunkowej o 10%, zwiększa ilość ładunków grup naprawczo ratunkowej i naprawczej o 1.

5. Ekspert kamuflażu – zmniejsza wykrywalność okrętu o 10%

6. Ekspert zapobiegania pożarom – redukuje maksymalną ilość pożarów do 3, zmniejsza ryzyko pożaru o 10%.


3. KRĄŻOWNIKI


Poziom I


1. Artylerzysta – zwiększa prędkość obrotu wież o 20%

2. Torpedzista – zwiększa szansę spowodowania zalania o 30%

3. Specjalista sprzętu eksploatacyjnego - Zmniejsza czas przeładowania sprzętu eksploatacyjnego (doładowanie przeładowania dział głównych, doładowanie przeładowania torped, samolot zwiadowczy, myśliwiec i obrona plot) o 10%.

4. Ładowniczy - czas potrzebny do zmiany załadowanej amunicji zmniejsza się o 50%.

5. Zaalarmowanie – pojawia się ostrzeżenie o nadlatujących salwach wystrzelonych z zasięgu co najmniej 4,5km

6. Artylerzysta plot. - ilość eksplozji w salwie zwiększa się o 1


Poziom II


1. Pirotechnik – szansa na wywołanie pożaru pociskiem OB z dział głównych lub dodatkowych zwiększa się o 1%

2. Specjalista uzbrojenia torpedowego – prędkość torped zwiększa się o 5%

3. Ekspert sprzętu eksploatacyjnego - Czas działania sondy hydroakustycznej, radaru, wytwornicy dymu i doładowania silnika zwiększony jest o 10%.

4. Ekspert samolotu zwiadowczego – czas przeładowania samolotu zwiadowczego zmniejsza się o 50%, ilość samolotów zwiadowczych zwiększa się o 2, czas działania samolotu zwiadowczego zmniejsza się o 50%.

5. Argusowe oczy – wskaźnik pokazuje ilość celujących z dział do okrętu przeciwników

6. Ekspert treningu plot. - Wzmocnienie sektora priorytetowego zwiększa się o 20%. Jeśli wartość podstawowa sektora priorytetowego to 135% to z tą umiejętnością wartość będzie wynosiła 155%.


Poziom III


1. Demoman – zwiększa uszkodzenia pocisków OB i PPP o 10%, zwiększa wykrywalność okrętu z działami o kalibrze większym niż 149mm o 15%

2. Torpedzista – ekspert w wyburzaniu – zwiększa uszkodzenia torped o 15%

3. Adrenalina - czas przeładowania całego uzbrojenia zmniejsza się o 0,2% na każdy 1% utraconego PW. Ciągłe uszkodzenia od ognia plot. zwiększają się o 0,2% na każdy 1% utraconego PW.

4. Ekspert wyburzania PP – zwiększa uszkodzenia pocisków PP o kalibrze większym niż 190mm o 7%.

5. Przezorny – zwiększa ilość sprzętu eksploatacyjnego o 1

6. Wytrzymały – zwiększa PW okrętu o 350 na tier.


Poziom IV


1. Artylerzysta bezpośredni – zmniejsza czas przeładowania dział baterii głównej o 8%, a baterii dodatkowej o 10% - gdy cel znajduje się w zasięgu baterii dodatkowej.

2. Awanturnik – zwiększa prędkość okrętu o 8% i zmniejsza rozrzut dział głównych o 10% w przypadku, gdy w zasięgu dział znajduje się więcej widocznych okrętów przeciwnika niż sojuszników.

3. Technik wywiadu radiowego – pokazuje kierunek do najbliższego okrętu przeciwnika, wrogi okręt otrzymuje powiadomienie (dawniej radiolokacja)

4. Młocka – penetracja pocisków OB z wszystkich dział zwiększona jest o 25%, szansa na spowodowanie pożaru zmniejszona jest o połowę. Nowa wartość penetracji zaokrąglona jest w dół.

5. Ekspert kamuflażu - zmniejsza wykrywalność okrętu o 10%

6. Ekspert artylerii plot. - ciągłe uszkodzenia od ognia plot. zwiększone o 20%, a od eksplozji o 15%


4. NISZCZYCIELE


Poziom I


1. Artylerzysta – zwiększa prędkość obrotu wież o 20%

2. Torpedysta – zwiększa szansę spowodowania zalania o 30%

3. Specjalista sprzętu eksploatacyjnego - Zmniejsza czas przeładowania sprzętu eksploatacyjnego (doładowanie przeładowania dział głównych, doładowanie przeładowania torped, samolot zwiadowczy, myśliwiec i obrona plot) o 10%.

4. Ładowniczy - czas potrzebny do zmiany załadowanej amunicji zmniejsza się o 50%.

5. Specjalista utrzymania – ryzyko uszkodzenia modułów zmniejsza się o 30%. Nie eliminuje możliwości zniszczenia wież.

6. Artylerzysta plot. - ilość eksplozji w salwie zwiększa się o 1


Poziom II


1. Pirotechnik – szansa na wywołanie pożaru pociskiem OB z dział głównych lub dodatkowych zwiększa się o 1%

2. Specjalista uzbrojenia torpedowego – prędkość torped zwiększa się o 5%

3. Ekspert sprzętu eksploatacyjnego - Czas działania sondy hydroakustycznej, radaru, wytwornicy dymu i doładowania silnika zwiększony jest o 10%

4. Ekspert wyburzania PP – zwiększa uszkodzenia pocisków PP o 5%.

5. Argusowe oczy – wskaźnik pokazuje ilość celujących z dział do okrętu przeciwników

6. Specjalista napędu – uszkodzony silnik i ster nadal działa, ale z karą (dawne „zapobiegawcze utrzymanie”)


Poziom III


1. Specjalista uzbrojenia głównego i przeciwlotniczego – zmniejsza czas przeładowania dział o 5%, zwiększa ciągłe uszkodzenia plot. o 10%

2. Ekspert uzbrojenia torpedowego – zmniejsza czas przeładowania torped o 10%

3. Adrenalina - czas przeładowania całego uzbrojenia zmniejsza się o 0,2% na każdy 1% utraconego PW. Ciągłe uszkodzenia od ognia plot. zwiększają się o 0,2% na każdy 1% utraconego PW.

4. Młocka – penetracja pocisków OB z wszystkich dział zwiększona jest o 25%, szansa na spowodowanie pożaru zmniejszona jest o połowę. Nowa wartość penetracji zaokrąglona jest w dół.

5. Przezorny – zwiększa ilość sprzętu eksploatacyjnego o 1

6. Wytrzymały – zwiększa PW okrętu o 350 na tier.


Poziom IV


1. Ekspert uzbrojenia głównego i przeciwlotniczego – zwiększa zasięg dział o 20% oraz uszkodzenia eksplozji plot. o 15%

2. Ostrożny – zwiększa prędkość niewykrytego okrętu o 8%, a przeładowania dział o 10%.

3. Technik wywiadu radiowego – pokazuje kierunek do najbliższego okrętu przeciwnika, wrogi okręt otrzymuje powiadomienie (dawniej radiolokacja)

4. Nieustraszony – zmniejsza czas przeładowania dział o 10%, gdy okręt jest wykryty. Zwiększa kamuflaż okrętu o 5%.

5. Ekspert kamuflażu - zmniejsza wykrywalność okrętu o 10%

6. Zwinny – zwiększa rozrzut pocisków lecących w nasz okręt o 20% przez 15 sekund po wykryciu.
Wytłumaczenie do umiejętności.Podstawowy kamuflaż to wykrywalność z powierzchni, która wyświetlana jest jako parametr okrętu w porcie. Wpływają na niego modyfikatory wynikające z sygnałów, umiejętności, ulepszeń, kamuflaży. Nie wpływają na nią dynamiczne zmiany w bitwie – takie jak specjalne talenty dowódców, dym, pożar, strzelanie czy pogoda.

Podstawowy zasięg ognia jest to wartość pokazany w porcie. Wpływają na niego modyfikatory wynikające z sygnałów, umiejętności, ulepszeń, kamuflaży. Nie wpływają na nią dynamiczne zmiany w bitwie – takie jak specjalne talenty dowódców czy samolot zwiadowczy.

Mechanika krytycznych uszkodzeń silnika ulegnie zmianie – po zmianach krytyczne uszkodzenie silnika nie spowoduje spadku mocy do 0, a do pewnej wartości. Zwiększy to przeżywalność niszczycieli bez umiejętności „specjalista napędu”. Ster nadal będzie możliwy do unieruchomienia. Umiejętność „specjalista napędu” będzie powodować mniejszą redukcję mocy przy unieruchomieniu maszynowni.

Umiejętność ręcznego kierowania ogniem baterii dodatkowej ulegnie zmianie. Dział dodatkowe będą strzelały cały czas i w każdym kierunku. Bonus do celności będzie liczony tylko do ręcznie wskazanego celu.

W przyszłości planujemy zwiększenie zasięgów dział baterii dodatkowych większości pancerników. Szczegółowe informacje pojawią się w późniejszym czasie.


Komentarze

  • MisterXRCF

    Niestety ale dodatkowa ucierpi przez rework

Dodaj komentarz

Twój nick

Treść komentarza