blog images

Dev Blog 29.12.2021 21.12.2021 Okręty podwodne: wyniki testów w bitwach losowych i dalsze plany.

Proszę pamiętać, że wszystkie informacja na Blogu Deweloperów są wstępne, mogą ulec zmianie w trakcie testów, a także nie pojawić się w serwerze gry. Ostateczne informacje pojawią się na oficjalnym portalu gry.


Krótkie podsumowanie:

 • Zmiany z aktualizacji 0.10.10 i 0.10.11 (rozdzielenie torped okrętów podwodnych na dwa rodzaje w zależności od naprowadzania) poprawiły rozgrywkę i interakcje pomiędzy tą klasą a okrętami nawodnymi;
 • Nawet biorąc pod uwagę czas przeżywalności w bitwie, który jest porównywalny z niszczycielami i krążownikami, inne wskaźniki efektywności okrętów podwodnych są znacząco mniejsze niż innych klas;
 • Od aktualizacji 0.10.10 średnie uszkodzenia zadawane przez OP zmniejszyły się o około 25%;
 • Będziemy starać się znaleźć sposoby na zwiększenie wpływu OP na bitwę, ale nie odrzucamy możliwości usprawnienia ich torped, jeśli inne sposoby zawiodą;
 • Gdy w aktualizacji 0.10.9 OP były blisko niszczycieli pod względem uszkodzeń po wykryciu, to obecnie tej klasie bliżej do krążowników;
 • Okręty podwodne tieru X obecnie są prawie tak samo popularne jak lotniskowce, ale nieco mniej na tierach VI i VIII. Nie spodziewamy się znaczącej zmiany popularności na tierze X, ale chcemy osiągnąć zwiększenie jej na niższych tierach;
 • Biorąc pod uwagę wyniki Publicznego Testu 0.11.0 zrozumieliśmy, że zaplanowane zmiany nie doprowadziły do oczekiwanych rezultatów – okręty podwodne pozostały nieskuteczne w porównaniu z innymi klasami;
 • Zdecydowaliśmy się tymczasowo zatrzymać testy okrętów podwodnych na głównym serwerze w celu przygotowania dodatkowych zmian. Od wersji 0.11.0 do początku 0.11.2 okręty podwodne nie będą dostępne na głównym serwerze. W wersji 0.11.2 planujemy wznowienie testów z dodatkowymi usprawnieniami w mechanice OP.Ogólny postęp testów

Rozumiemy to, że testowanie nowej klasy na głównym serwerze może być niewygodne, chcemy Wam podziękować za grę OP, przeciw nim oraz za Wasze opinie. Niestety tylko rzeczywiste bitwy na głównym serwerze są w stanie wygenerować tak dużo danych i opinii, że mechanika okrętów podwodnych jest możliwa do zweryfikowania i wprowadzenia do gry na normalnych warunkach. Jesteśmy szczęśliwi, gdyż z Waszych opinii i statystyk wynika, że zmiany wprowadzone w wersjach 0.10.10 i 0.10.11 usprawniły rozgrywkę i interakcje pomiędzy nową klasą i okrętami podwodnymi.

Wprowadzonymi zmianami w mechanikach OP i tymi, które mamy w planach chcemy sprawić, by rozgrywka stałą się bardziej zbalansowana i interesująca dla obu stron, a w przypadku nowej klasy kluczowym elementem jest niespodziewany atak z różnych pozycji w różnym czasie. Wierzymy, że najważniejszym elementem interakcji pomiędzy okrętami podwodnymi, a nawodnymi jest to by była ona „zdrowa”, a jednocześnie sprawić, by OP nie były zbyt słabe.Wykresy poniżej pokazują porównanie statystyk okrętów podwodnych w aktualizacji 0.10.9 i 0.10.11 na różnych tierach.

Rzędami mamy:

 • średnie całkowite uszkodzenia;
 • średnie względne uszkodzenia. Uszkodzenia względne są obliczane w odniesieniu do całkowitej puli PW okrętu. Dla przykładu jeśli wroga jednostka ma 20.000 PW, a otrzymała 10.000 uszkodzeń, to względne uszkodzenia wynoszą 50%.
 • Uszkodzenia po wykryciu;
 • Czas przeżycia w bitwie;
 • Potencjalne uszkodzenia.

Kolory:

 • Pomarańczowy - lotniskowce;
 • niebieski – pancerniki;
 • Czerwony - krążowniki;
 • Turkusowy - niszczyciele;
 • Zielony – okręty podwodne.


Aktualizacja 0.10.9, Tier VI

Aktualizacja 0.10.11, Tier VI

Aktualizacja 0.10.9, Tier VIII


Aktualizacja 0.10.11, Tier VIII


Aktualizacja 0.10.9, Tier X

Aktualizacja 0.10.11, Tier XNawet biorąc pod uwagę czas przeżywalności w bitwie, który jest porównywalny z niszczycielami i krążownikami, inne wskaźniki efektywności okrętów podwodnych są znacząco mniejsze niż innych klas. Zatem będziemy kontynuować dopracowanie tej klasy na podstawie wyników testów. Robiąc to będziemy mieć na celu dobrą interakcje między klasami i zbalansowanie kluczowych mechanik tak, by zwiększenie wpływu OP na bitwę odbyło się bez zwiększenia frustracji ze strony ich celów.


Torpedy i pingi sonaru.

Kluczową zmianą w okrętach podwodnych od ich wprowadzenia na serwery były zmiany w torpedach w aktualizacji 0.10.10, dzielące je na naprowadzane i nienaprowadzane zadające duże uszkodzenia. Usprawnienie wprowadzone na podstawie waszych opinii sprawiło, że interakcje pomiędzy OP, a ich celami stały się lepsze. Jednocześnie okręty podwodne, które pod względem uszkodzeń nie były zbyt silne, po wprowadzeniu aktualizacji 0.10.10 zaczęły zadawać uszkodzenia o 25% niższe niż przedtem.


Wykresy poniżej porównują średnie uszkodzenia okrętów podwodnych w rozdzieleniu na tiery w aktualizacjach 0.10.9 i 0.10.11. Pierwsze dwie linie uszkodzeniami zadawanymi przez amerykańskie okręty podwodne o odpowiednich tierach, kolejne dwie – niemieckich.

 • Różowe – uszkodzenia od taranowania;
 • Zielone – uszkodzenia od torpedy po 2 pingach;
 • Turkusowy – uszkodzenia od torpedy po 1 pingu;
 • Czerwone – uszkodzenia od torpedy bez pingu;
 • Pomarańczowy – uszkodzenia od zalań;
 • Niebieskie – uszkodzenia od baterii dodatkowej.

Tier VI


Tier VIII 


Tier Х


Dwa wykresy poniżej pozwalają na porównanie całkowitych i względnych uszkodzeń okrętów tieru X w aktualizacjach 0.10.9 i 0.10.11. Dla innych tierów stosunek jest podobny.

Pierwsza linia to całkowite uszkodzenia, druga względne.

 • Pomarańczowy - lotniskowce;
 • Niebieski - pancerniki;
 • Czerwony - krążowniki;
 • Turkusowy - niszczyciele;
 • Zielony – okręty podwodne. 


Torpedy są jedyną bronią okrętów podwodnych (jeśli nie weźmie się pod uwagę baterii dodatkowej i taranowania), które jednak są stosunkowo zawodne w zadawaniu uszkodzeń. Obecnie nie chcemy znacząco polepszać parametrów torped takich jak zadawane uszkodzenia, czas przeładowania czy prędkość, które znacząco wpłynęłyby na postrzeganie bitwy przez okręty nawodne. Jednak pragniemy zapewnić by OP nie były znacząco słabsze niż pozostałe klasy. Zatem będziemy szukać innych sposobów na zwiększenie wpływu OP na bitwę, ale nie odrzucamy możliwości polepszenia parametrów ich torped jeśli inne opcje nie były możliwe do opracowania. Jednym ze sposobów mogłoby być zwiększenie przeżywalności OP: zwiększenie wytrzymałości na wraz ze zwiększeniem uszkodzeń od bomb głębinowych spowoduje, że OP będą odporniejsze na ogień dział, ale nadal bardzo wrażliwe na bomby głębinowe.


Zwiększenie czasu trwania podwójnego pingu planowane w wersji 0.11.0 miało zmienić podział uszkodzeń w zależności od efektów pingu. Obecnie znacząca część uszkodzeń jest robiona bez pingów, a chcemy by podwójne trafienie celu było ważne dla dowódcy okrętu podwodnego, co sprawi, że aktywne wykorzystanie pingu wymagałoby zarówno umiejętności ze strony kierującego OP, jak i grającego okrętem nawodnym by umiał uniknąć trafienia.Wykresy poniżej pokazują podział uszkodzeń okrętów podwodnych tierami jako procent ich średnich uszkodzeń w wersjach 0.10.9 i 0.10.11. Pierwsze dwie linie uszkodzeniami zadawanymi przez amerykańskie okręty podwodne o odpowiednich tierach, kolejne dwie – niemieckich.

 • Różowe – uszkodzenia od taranowania;
 • Zielony - uszkodzenia od torpedy po 2 pingach;
 • Turkusowy - uszkodzenia od torpedy po 1 pingu;
 • Czerwone - uszkodzenia od torpedy bez pingu
 • Pomarańczowy – uszkodzenia od zalań;;
 • Niebieskie – uszkodzenia od baterii dodatkowej.Jednym ze wskaźników które obserwowaliśmy był podział bitew w zależności od ilości zadanych uszkodzeń. Okręty podwodne mają dużo większą ilość bitew bez zadawanych uszkodzeń niż inne klasy. Dla przykładu 32% bitew okrętami podwodnymi kończyło się bez zadanych uszkodzeń, a dla przykładu dotyczy to 13% bitew niszczycielami tieru X.


Wykres poniżej pokazują podział bitew ze względu na średnie uszkodzenia zadane przez okręty X tieru danych klas. Liczby poniżej pokazują wartości w tysiącach.

 • Pomarańczowy - lotniskowce;
 • Turkusowy - pancerniki;
 • Czerwony - krążowniki;
 • Zielony - niszczyciele;
 • Niebieski - okręty podwodne. 


Wykrywalność, interakcje z niszczycielami, lotnicze bomby głębinowe

Nie planujemy by okręty podwodne zabrały tytuł najlepszych jednostek zwiadowczych niszczycielom i lotniskowcom, a przez zmiany w mechanice wykrywalności z wersji 0.10.10 znacząco zmniejszyliśmy uszkodzenia po wykryciu celom wykrytym przez OP. Jeśli w wersji 0.10.9 OP były bliżej niszczycieli pod tym względem, obecnie jest im bliżej do krążowników.


Przykładowo dla okrętów X tieru:

 • Pomarańczowy - lotniskowce;
 • Blue - pancerniki;
 • Czerwony - krążowniki;
 • Turkusowy - niszczyciele;
 • Zielony- okręty podwodne. 

Jednym z często wspominanych tematów jest trudność zaatakowania okrętu podwodnego przez niszczyciele. Rzeczywiście ta klasa ze swoimi bombami głębinowymi nie jest najlepszym wyborem jako broni do zwalczania OP. Chcemy by były to działania poboczne, a nie kluczowy cel w bitwie dla niszczyciela, które powinny skupić się na walce o kluczowe punkty na mapie. Na wcześniejszych etapach testów było to popularną obawą – zarówno dla nas jak i dla graczy, że obciąży to zbyt mocno niszczyciele. Wprowadzenie lotniczych ataków bombami głębinowymi pozwoliło nam rozdzielić obowiązki zwalczania OP na inne klasy.

Pomimo, że użycie nalotu ZOP nie niesie ze sobą żadnego ryzyka, ustawienie pojedynczych bomb nie pozwala na zadawanie znaczących uszkodzeń okrętom podwodnym. Zmiana przewidziana na wersję 0.11.0 miała na celu zmienić efektywność nalotów ZOP.Popularność okrętów podwodnych

Okręty podwodne tieru X obecnie są prawie tak samo popularne jak lotniskowce, ale nieco mniej na tierach VI i VIII. Nie spodziewamy się znaczącej zmiany popularności na tierze X, ale chcemy osiągnąć zwiększenie jej na niższych tierach;

Poniżej wykresy popularności (ilości bitew) okrętów różnych klas tierów VI, VIII i X:

 • Pomarańczowy - pancerniki;
 • Zielony - krążowniki;
 • Czerwony - niszczyciele;
 • Niebieski - lotniskowce;
 • Fiolet - okręty podwodne 


Tier VI


Tier VIII


Tier X


Test publiczny 0.11.0 i przyszłe plany

Wyrażaliście opinie, że planowane na wersję 0.11.0 zmiany znacząco osłabiłyby atak lotniczy bombami głębinowymi, a ich celem było wzmocnienie tego typu broni. Średnie uszkodzenia zadawane przez ten typ uzbrojenia zwiększył się 2,5 – 3-krotnie. To znacząca zmiana, ale nie jesteśmy pewni, czy chcemy by była tak duża – podejmiemy decyzję po dodatkowych analizach.


Wykres poniżej porównuje średnie uszkodzenia otrzymane przez okręty podwodne od ataku lotniczymi bombami głębinowymi w aktualizacjach 0.10.10 i publicznym teście 0.11.0.


Aktualizacja 0.10.10

Test publiczny 0.11.0

Wyniki testów wersji 0.11.0 potwierdziły, że planowane zmiany nie doprowadziły do oczekiwanego rezultatu – okręty podwodne pozostały nieskuteczne w porównaniu z pozostałymi klasami;

Dwa wykresy porównujące uszkodzenia zadawane przez okręty podwodne w wersjach 0.10.10 i 0.11.0 (test publiczny).

 • Niebieski – całkowite uszkodzenia od torped
 • Pomarańczowy - uszkodzenia od torpedy po 2 pingach;
 • Ciemnozielony - uszkodzenia od torpedy po 1 pingu;
 • Jasnozielony - uszkodzenia od torpedy bez pingu

Aktualizacja 0.10.10


Publiczny test 0.11.0


Zdecydowaliśmy się tymczasowo zatrzymać testy okrętów podwodnych na głównym serwerze w celu przygotowania dodatkowych zmian. Od wersji 0.11.0 do początku 0.11.2 okręty podwodne nie będą dostępne na głównym serwerze. W wersji 0.11.2 planujemy wznowienie testów z dodatkowymi usprawnieniami w mechanice OP.

Chcemy jeszcze raz podziękować Wam za wasze zainteresowanie i pasje dotyczącą rozwoju gry. Naszym celem jest stworzenie jak największej różnorodności rozgrywki w World of Warships, a okręty podwodne dają w tym temacie ogromne możliwości i Wasza pomoc jest tutaj nieodzowna.

Powodzenia i stopy wody pod kilem!Komentarze

Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy, bądź pierwszy i dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz

Twój nick

Treść komentarza